Miljøudvalget

Miljøudvalget

                                                                                                                                                                   Birkerød d. 11. januar 2020                                                                                                                                                            


Byplanudvalget i Rudersdal kommune har på deres seneste møde afvist vores forslag til løsning.

Da vores forslag ikke kan imødekommes og Byplans forslag ikke kan lade sig gøre, forsøger vi nu, at komme i dialog med kommunen på anden måde.
Birkerød d. 20. september 2019

Den nye affaldordning kommer ikke i gang her i september 2019.

Hvornår det sker kan vi pt ikke sige noget om, idet vores forslag til løsning, ikke endeligt godkendt af kommunen endu.

Så snart der er nyt vil det blive langt ind her.


                                                                                                                                                                        Birkerød d. 10. maj 2019


Ny affaldsordning i Rudersdal kommune fra september 2019

Arbejdet med dette gik i gang i januar 2019.

Udfordringen med, at finde en fornuftig løsning er ikke bare sådan lige.

På generalforsamlingen vil der blive fortalt lidt om hvor vi er nået.

Ny affaldsordning i Rudersdal kommune fra september 2019

 

Helle, Peter, Jesper og Jens fra ejendomskontoret, Bjarke og Curt fra bestyrelsen samt Sussi Chon fra KAB, har d. 14. november 2018 være til informationsmøde om den nye affaldsordning, i Rudersdal Kommune, som træder i kraft i september 2019.

 

Da vi alle sammen som beboere og som ansat bliver berørt af dette bedes I allerede nu gå ind via nedenstaående link, og læse nærmere om det.

https://www.rudersdal.dk/sorter

 

Vores Grønne Miljøudvalg vil omgående gå i gang med det forberedende arbejdet således, at vi om muligt er 100% klar når ordningen træder i kraft.

 

For at det skal kunne lykkes skal I også hjælpe os. Begynd derfor allerede nu og sorter jeres affald bedre end det bliver gjort i dag.

Medlemmer af udvalget er:

Curt fra bestyrelsen, Jesper fra ejendomskontoret,

Noelle og Mai-Britt fra beboerne og Sussi fra KAB

Ønsker du at komme med gode ideer til miljøudvalget og eventuelt deltage i deres arbejde, kan vi kontaktes via nedenstående links

miljøudvalget