Børneinstitutionens fremtid

 

Det blev i efteråret 2013 aftalt at kommunen bliver i lejemålet

indtil kontraktudløb

Hvad der derefter skal ske er p.t. ikke afklaret, men vi arbejder fortsat på en løsning

 

 

Vi har nedsat et udvalg til at se på bygningernes fremtid

Dette udvalg består af Bjarke, Carsten og Stig samt Christian Fries og Bettina Jahrl Darslund fra (KAB)

 

Skriv til udvalget hvis du har nogle gode ideer  her

 

 

Rudersdal Kommune ønsker om muligt, at komme ud af lejemålet til 31.12.2013

Kommunen er fuld ud klar over de har en gensidig uopsigelig kontrakt til 31.03.2018

Ligesom de godt er klar over at de har de fulde ansvar for vedligeholdelsen i hele lejeperioden

Kommunen har selv vurderet at det vil koste dem ca. 2 mill. hvis den skal gøres brugbar efter nutidens krav.

Det er bl.a. ud fra den betragtning de ønsker at komme ud af kontrakten.

 

Da vi ikke kan forsvare at have 800 kvadratmeter stående tomt i ret lang tid, har vi besluttet at nedsætte et udvalg der løbende skal være i dialog med kommunen, således at vi måske i fællesskab kan finde en løsning for bygnings brug.

 

Hvis vi kommer til at stå i en situation hvor bygningen står tom, vil det påføre lejerne en manglende indtægt på 690.000 om året.  

 

Dette kan i den sidste ende betyde en huslejestigning i snit på 230 kr. pr. lejemål pr. måned.

 

Der vil derfor i den kommende tid fra udvalget og bestyrelsens side blive brugt megen tid for at finde brugbare løsninger for bygningens fremtid.

 

 

 

Andelsboligforeningen Eskemosepark * Eskemosegårds Allé 2 * 3460 Birkerød

Kontortid mandag og torsdag kl. 19-20 på 21 64 32 56

e-mail bestyrelse(a)eskemosepark.dk * www.eskemosepark.dk