Forside


Velkommen til Andelsboligforeningen Eskemoseparks hjemmeside


Ekstraordinær generalforsamling

Der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, onsdag d. 18. september kl. 18:45, i store sal i Borgerservice Stationsvej 38.

Indbydelsen vil blive omdelt torsdag d. 15. august.

Bemærk at tidspunktet er 18:45 idet så passer det med en bus fra Nørrevang.


Begrundelsen for der bliver afholdt ekstraordinær generalforsamling, er den at vi mangler 2 suppleanter til organisationsbestyrelsen.

Der kan ikke stilles andre forslag til dette møde.


Ordinære afdelings-budgetmøder

Vedtægterne foreskriver at der skal afholdes ordinære afdelings-budget møder i september.

Den bliver afholdt i forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling d. 18. september.

Indbydelsen vil blive omdelt torsdag d. 15. august.


  • Birkerød d. 7. juni 2024

Opsætning af ladestanderne trækker desværre ud.

Det firma vi har lavet aftalen med ligger desværre i konflikt med det

firma som skal udføre arbejdet fysisk.

Birkerød d. 2. oktober 2023


Nyhedsmail

Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig vores nyhedsmail, kan du gøre det ved downloade nedenstående link.


Nyhedsmail tilmelding


Nedenfor kan du downloade 1. og 2. nyhedsmail der er sendt til de tilmeldte.

1. Nyhedsmail

2. Nyhedsmail


Birkerød d. 23. juni 2023


Ladestandere til El-biler


Aftalen om opstillig af to dobblete ladestandere til El-biler er underskrevet.

De vil formentligt blive opsat i november eller december. 


Når de opsat og klar til brug vil der blive skiltet med, at beboerne i Eskemosepark har fortrinsret til brugen af dem. Det betyder ikke, at andre ikke kan bruge dem.


Nærmere om yderligere regler og ibrugtagnings tidspunkt når vi kender datoen.


22. marts 2023

På et ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling II, d. 22. marts, besluttede et fletal af de fremødte, at stemme ja udvalgets og organisationsbestyrelsesn forslag om etablering af 2 dobbelte ladestandre på parkeringsarealer tilhørende afdeling II.


Ladestanderene vil være tilgængelig for alle beboere i Eskemosepark.

Folk der ikke bor i Eskemosepark må også godt bebytte dem, men beboerne i Eskemosepark har fortrinsret.


Nærmere herom når vi ved mere om hvor og hvornår de kan opsættes.

Fra kontraktens underskrivelse forventer levrendøren, at der vil gå ca. 1/2 år.


Betalingsvaskeri

I vores betalingsvaskeri, under garagen ved nummer 20, er det muligt at vaske store ting som dyner m.v., ligesom det er muligt at tørre det bagefter.

For at bestille tid skal man bruge følgende link:  http://e-vaskeri.dk/


Her er et link til nogel gode råd om indeklima.

Linket er venligst stillet tilrådighed af Astma-Allergi Danmark


https://kabnyt.dk/boligomraader-med-luft-til-allergikere-og-biodiversitet/

Lukket Facebook gruppe

Der er et par beboere som har lavet en lukket facebook gruppe for Eskemosepark

Tilmeld jer nedenstående links, efter login, og kom med jeres forskellige synspunkter eller indlæg.

Husk ved tilmelding må I ikke være anonyme.

https://www.facebook.com/groups/andelsboligforeningen.eskemosepark/


Henvendelser/spørgsmål til organisationsbestyrelsen og ejendomskontoret vil ikke blive besvaret på Facebook.


Henved jer i stedet for direkte via bestyrelse@eskemosepark.dk - formand@eskemosepark.dk - ejendomskontor@eskemosepark.dk

Et organisationsbestyrelsesmedlem kan træffes mandag og torsdag mellm 19 og 20 på 21 64 32 56.

Ejendomskontoret kan træffes mandag til fredag på 40 48 96 69

                                                                                                                                                                         

Hjertestarter

Den er opsat en hjertestarter på gavlen af den garage hvor mobilmasten står, det vil sige på hjørnet af Nørrevang og Storevang


Den er også blevet registreret på hjertestarter.dk


Vi vil gerne opfordre så mange som muligt til, at melde sig som hjerteløber.


https://hjertestarter.dk/hjerteloeber/bliv-hjerteloeber