Udvalg

         Bestyrelsen har nedsat følgende faste udvalg

Aktivitets udvalget

Bjarke

skriv til udvalget her

Info-IT-udvalget

Bjarke, og Henrik

skriv til udvalget her

Legepladsudvalget er pt inaktivt

Helle og Anette

skriv til udvalget her

"Mig og min nabo"

Anne-Marie og Anette

skriv til udvalget her

Grønt Miljø og

Ny affaldsordning

Curt fra bestyrelse,Helle og Jesper fra ejendomskontoret, Sussi fra KAB og Noelle fra beboerne

skriv til udvalget her

Tovholder


Bjarke


Anne-Marie

Curt

De grønne områder

Helle, Anette, Anne-Marie, Ulla og Maj-Britt

skriv til udvalget her

Kommunen

Bjarke, Henrik, Helle

skriv til udvalget her

KAB´S Repræsentantskab og

Boligselskabernes Landsforening

Bjarke og Henrik

Ombygning af daginstitutionen

Bjarke og Henrik fra bestyrelsen, Helle fra ejendomskontoret, Lone og Sussi fra KAB

skriv til udvalget her

Cykelskure. Udvalget er pt inaktivt

Jens fra Ejendomskontoret

Tovholder

Helle

Bjarke

Bjarke

Bjarke

Denne hjemmeside tilhører Andelsboligforeningen Eskemosepark, Eskemosegaards Allé 2, 3460 Birkerød

itudvalget@eskemosepark.dk

Ansvarlig for dens indhold er bestyrelsen ved den til enhver tid sidende formand