Udvalg

         Bestyrelsen har nedsat følgende faste udvalg

Aktivitets udvalget

Bjarke

skriv til udvalget her

Info-IT-udvalget

Bjarke, Henrik og Adelina

skriv til udvalget her

Miljøudvalget

Curt fra bestyrelse,Helle og Jesper fra ejendomskontoret, Sussi fra KAB og Noelle fra beboerne

skriv til udvalget her

"Mig og min nabo"

Anne-Marie, Ulla og Anette

skriv til udvalget her

Tovholder


Bjarke

Curt

Anne-Marie

De grønne områder

Helle, Anne-Marie, Ulla, Anette og  Maj-Britt

skriv til udvalget her

Kommunen

Bjarke, Henrik, Helle

skriv til udvalget her

KAB´S Repræsentantskab og

Boligselskabernes Landsforening

Bjarke og Henrik

Ombygning af daginstitutionen

Bjarke og Henrik fra bestyrelsen, Helle fra ejendomskontoret, Lone og Sussi fra KAB samt bestyrelsessuppleant Torben Berg

skriv til udvalget her

Tovholder

Helle

Bjarke

Bjarke

Bjarke