Udvalg

         Bestyrelsen har nedsat følgende faste udvalg

samt følgegrupper

Aktivitets udvalget

Organisationsbestyrelse

skriv til udvalget her

Info-IT-udvalget og nyhedsmail

Bjarke, Henrik og Heidi

skriv til udvalget her

Affaldshåndtering

Curt fra bestyrelse, og Jesper fra ejendomskontoret, Sussi fra KAB 

skriv til udvalget her

"Mig og min nabo"

Anne-Marie, Ulla og Anette

skriv til udvalget her

Grønt miljø

Sanne og Jens fra Ejendomskontoret 

skriv til udvalget 

elogvaskerier@eskemosepark.dk 

Tovholder


Bjarke

Curt

Anne-Marie

Sanne

De grønne områder

Anne-Marie, Ulla og Anette 

skriv til udvalget her

Styringsdialog med Kommunen

Bjarke, Henrik, Peter

KAB´S Repræsentantskab og

Boligselskabernes Landsforening

Bjarke og Henrik

Følgegruppen

Ombygning af daginstitutionen

Bjarke, Henrik og Torben fra bestyrelsen, og Peter fra ejendomskontoret, Lone, Sussi og Nikolaj fra KAB

skriv til udvalget her

Tovholder


Bjarke

Bjarke

Bjarke