Udvalg

         Bestyrelsen har nedsat følgende faste

udvalg og  følgegrupper

Aktivitets udvalget

Organisationsbestyrelse

skriv til udvalget her

Info-IT-udvalget og nyhedsmail

Bjarke, Henrik og Heidi

skriv til udvalget her

Affaldshåndtering

Curt, Sanne, Ulla fra organisationsbestyrelse,

og Jesper v. T. fra ejendomskontoret samt Sussi fra KAB 

skriv til udvalget her

"Mig og min nabo"

Ulla, Sanne og Janie

skriv til udvalget her

Tovholder


Bjarke

Curt

Ulla

De grønne områder

Ulla, Peter og Jesper v T., samt beboeren Inger Olofsson

skriv til udvalget her

Styringsdialog med Kommunen

Bjarke, Henrik, Peter

KAB´S Repræsentantskab og

Boligselskabernes Landsforening

Bjarke og Henrik

Følgegruppen

Ombygning af daginstitutionen

Bjarke, Henrik og Torben fra bestyrelsen, og Peter fra ejendomskontoret, Lone, Sussi og Nikolaj fra KAB

skriv til udvalget her

Tovholder


Bjarke

Bjarke

Bjarke