IT-info og nyhedsmail

     Udvalget for IT-info og nyhesmail

Medlemmer i udvalget:

Formål

Bjarke, Henrik og Sanne fra organisationsbestyrelsen, beboeren Heidi og Jesper v. Thun ejendomskontoret

itinfo@eskemosepark.dk

Vedligeholde og udbygge vores hjemmeside

Komme med relevant info til beboerne

 Birkerød d. 28. juni 2023

Nyhedsmail


NYHED!       

Tilmelding til nyhedsmail

 

Det blev besluttet ved generalforsamlingen 2021, at kommunikationen til beboerne skulle være lettere, bedre og hurtigere ved at der blev oprettet en nyhedsmail, som bestyrelsen og ejendomskontoret kunne bruge. Det vil en nem og hurtigere måde at kommunikere på.

Det kan for eksempel være

  • information fra ejendomskontoret om arbejder eller afbrydelser af vand, varme, el eller internet i bebyggelsen
  • information fra bestyrelsen
  • indbydelser til aktiviteter fx sommerfest
  • indbydelser til møder
  • referater fra bestyrelsen, generalforsamlinger og afdelingsmøder.

Vi er nu ved at sætte det i gang, men vi skal have din tilmelding og samtykke, for at kunne sende mails til jer.

Tilmeldingen kan ske ved at sende dit navn, adresse og email til nyheder@eskemosepark.dk eller aflevere denne udfyldte side til ejendomskontoret.

(   ) Jeg giver hermed tilladelse til, at Eskemosepark må maile til mig.

Navn: …………………………………………………………………………………………….

Adresse …………………………………………………………………………………………

Email …………………………………………………………………………………………….

Underskrift ……………………………………………………………………………………

Din mailadresse vil blive behandlet i overensstemmelse med GPDR-reglerne (persondataloven) og bliver ikke videregivet til tredjepart.


Her er et link til ovenstående, som kan downloades i Word og udfyldes. Herefter kan det sendes til nyheder@eskemosepark.dk.   tilmelding til nyhedsmailFolder om hvilke udvalg og følgegrupper organisationsbestyrelsen har nedsat.


 

Har du lyst til at gøre en forskel

for dig selv og dine naboer?


- vi mangler dig!

 

Eskemosepark er en almen Andelsboligforening.

ALMEN - det vil sige at alle kan bo her, som er skrevet op på venteliste.

ANDELBOLIGFORENING – det betyder at beboerne også har indflydelse fx på generalforsamlingerne og afdelingsmøder.

Men beboerne kan også deltage i forskellige udvalg. Hvis et beboerdemokrati skal virke optimalt er det meget vigtigt, at beboerne involverer sig i dette arbejde.

Overordnet set vil vi meget gerne have mange flere beboere til at melde sig og deltage i dette arbejde. Vi står faktisk i den situation i dag, at vi mangler beboere til de fleste udvalg.

Med denne lille folder vil organisationsbestyrelsen gerne informere dig om udvalgene og følgegrupperne, så det kan inspirere dig til at deltage aktivt i et eller flere af dem. Det kunne også være at der var et udvalg, du kunne få gavn af.

Som udgangspunkt ønsker organisationsbestyrelsen at udvalg består af en person fra organisationsbestyrelsen, en person fra ejendomskontoret og indtil 3 beboere. Følgegrupper består af organisationsbestyrelsesmedlemmer, ejendomsfunktionærer, beboere, medarbejdere fra administrationsselskabet KAB og evt. rådgivere.

Her kan du læse om de faste udvalg og følgegrupper som organisationsbestyrelsen har nedsat, og hvilke opgaver de har.

 

Vi håber du har lyst til at være med!

 

Hvem ejer Eksemosepark?

Det gør I som beboer!

Administrationsselskabet KAB ejer og bestemmer ikke noget i Eskemosepark.

Men Eskemosepark har valgt at benytte KAB til at administrere ventelisterne, opkrævning af husleje, afregning varme og vand, administrerer budgetterne som beboerne har vedtaget og meget mere for os.


Udvalgene og deres arbejdsopgaver

 

Aktivitetsudvalget

Udvalgets opgave er at arrangere aktiviteter for beboerne fx fastelavn, sommerfest, loppemarked eller noget helt andet. Det ville især være rigtigt godt, hvis du som forældre ville deltage aktivt i aktiviteter for børnene og de unge.

Så har du en god ide og synes du det vil være hyggeligt at sætte noget i værk - så er det lige dig vi mangler til tilrettelæggelse og gennemførelse. Sådanne aktiviteter er der afsat penge til i budgetterne.

 

Deltagere: OB + og nogle aktive ildsjæle, som vi mangler

 

Du kan kontakte udvalget her: aktivitet@eskemosepark.dk


De grønne områder

Udvalget kigger på vores grønne områder, om beplantningen skal fornyes og lave langtidsplanlægning for beplantningen omkring hele bebyggelsen og vurdere om der er behov for nye borde/bænke.

Så har du lidt grønne fingre eller ideer, så er det dig vi har brug for!

 

Deltagere: Anne-Marie, Ulla og Sanne (OB), Inger (BB), Peter og Jesper (EK), + nogle flere med grønne fingre

 

Du kan kontakte udvalget her: gronne@eskemosepark.dk

 

IT-infoudvalget og nyhedsmail

Udvalget sørger for at hjemmesiden eksemosepark.dk er opdateret, laver nyhedsmail og information til beboerne og sørger for at vores IT altid er rimelig opdateret.

 

Deltagere: Bjarke, Henrik, Sanne (OB) + Jesper v T (EK) og Heidi (BB)

 

Du kan kontakte os om nyheder her: nyheder@eskemosepark.dk

Og kontakt IT-udvalget her: itinfo@eskemosepark.dk

 

Affaldshåndtering

Udvalgets opgave er at få gennemført en løsning på affaldshåndtering og -sortering i bebyggelsen, så det lever op til lovkravet.

 

Deltagere: Curt, Sanne, Ulla (OB), Jesper v T (EK) og Sussi, (KAB) 

 

Du kan kontakte udvalget her: affald@eskemosepark.dk


”Mig og min nabo”

Udvalget sørger for at alle beboere, der har lyst kan samles hver tirsdag mellem kl. 10-12. Du er velkommen til en kop kaffe, hyggesnak og lidt socialt samvær i bestyrelseslokalerne.

 

På generalforsamlingen blev der opfordret til også, at holde åbent en gang imellem om aftenen. Dette arbejder vi på, og I vil høre nærmere.

Lige nu og her kan vi godt bruge nogle, der vil melde sig som frivillig til dette udvalg.

Skriv til cafe@eskemosepark.dk, hvis du har lyst til at give en hånd med.

Deltagere: Anne-Marie, Ulla og Sanne (OB)

 

Du kan kontakte udvalget her: cafe@eskemosepark.dk

 

Følgegrupper, der er oprettet til bestemte opgaver:

 

Sammenlægning af afdelingerne

I Eskemosepark er i dag opdelt i 4 afdelinger, som administreres og bogføres hver for sig. Overvejelser for at sammenlægge afdelingerne er at gøre administrationen lettere og billigere – og det følgegruppens opgave.

 

Deltagere: Bjarke, og Torben (OB), Peter, (EK), Egon (BB),

Sussi, Lone og Solvej (KAB)

 

Du kan kontakte følgegruppen her: enafdeling@eskemosepark.dk

 

Ombygning af daginstitutionen

Formålet med følgegruppen er at få ombygget bygningen til 11 lejligheder og et fælleshus til beboerne.

 

Deltagere: Bjarke, Henrik og Torben (OB), Peter, (EK),

Sussi, Lone og Nikolaj (KAB) samt Maj-Britt og Stig (Novoform)

 

Du kan kontakte følgegruppen her: institution@eskemosepark.dk

 

Fugtige gulve, afd. I

Følgegruppens opgave er at få afdækket årsagen til de fugtige gulve og finde en løsning på problemerne.

 

Deltagere: Peter, (EK), Hanne og Heidi (BB) Sussi (KAB) og Ole (Niras). Bjarke og Henrik deltager som observatører for OB.

 

Du kan kontakte følgegruppen her: gulve@eskemosepark.dk   

 

Hvad betyder forkortelserne så?

OB: Organisationsbestyrelsen

EK: Ejendomskontoret

BB: Beboer

KAB: Administrationsselskabet


Folderen kan downloades her i PDF


 

Birkerød d. 19. maj 2023


Yousee

Der er åbenbart nogen i YouSee der drager tvivl om vores foreningsaftale.

Vi har fornyet vores foreningsaftale d. 10. september 2022. Den er en Allonge til den oprindelige aftale.

Den Allonge er trådt i kraft 1. maj 2023.


Når/hvis i kontakter Yousee så oplys dem venligst om vores vores foreningsnummer, som er 920518.Her nedefor er der et link til denne Allonge.

Allonge til kontrakt


Birkerød d. 23. april 2022


Info fra Boliget-Aarhus

 

DK: Der er allerede lynhurtigt (og billigt) internet fra Bolignet-Aarhus i din bolig – du skal blot aktivere det. Se priserne, hastighederne og hvordan du bestiller ved at klikke på linket herunder.

 

Bestil internet fra Bolignet-Aarhus 

https://bnaa.dk/ INTERNET  

 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte Bolignet-Aarhus kundeservice på 82 50 50 50.

Du er naturligvis også velkommen til at skrive til os på info@bnaa.dk.

 

 

UK: There is already fast (and cheap) internet in your apartment – you just need to activate it. See our prices, internet connections and how you place your order by clicking on the link below.

 

Order internet from Bolignet-Aarhus

 

If you have any questions or need help, you can always contact Bolignet-Aarhus customer service on +45 82 50 50 50. You are also welcome to write us at info@bnaa.dk.

 

Priser/Prices 


50/50
Mbit/s
Mindstepris 59 kr./md.


250/250
Mbit/s
Mindstepris 79 kr. /md.


500/500Mbit/s
Mindstepris 99 kr. /md.


1000/1000
Mbit/s
Mindstepris 139 kr. /md.
MEEEEGA BILLIGT!

Birkerød d. 19. maj 2023

Hvilken type Router skal jeg købe, hvis jeg vælger at tilslutte mig Bolignet-Aarhus?


De Routere der er henvist til nedefor er godt 2 år gamle, hvorfor der vil være nogle som ikke findes mere.

En opdateret liste vil snarest blive lagt ind.

 

Nedenstående typer kan bruges til alle forbindelser fra 0/0 – 500/500, både trådløst og kablet.

TP-Link Archer C20 AC750 733Mbps 4-port switch.

D-Link DIR-809 750Mbps 4-port switch.

ASUS RT-AC51U 733Mbps 4-port switch.

 

Hvis man ønsker kun, at have rent trådløst ved 500/500, anbefales det at bruge et lidt anden Router som eksemplerne nedenfor. De kan også kables.

Det gælder hvis du f.eks. har 3-4 PC/Tablet/telefoner på samtidig eller hvis du streamer meget.

TP-Link Archer C60 AC1350 1.35Gbps 4-port switch.

Zyxel NBG6615 867Mbps 4-port switch.

TP-Link Archer C1200 1200Mbps 4-port switch.

NETGEAR R6220 1200Mbps 4-port switch.

ASUS RT-AC1200 1167Mbps 4-port switch.

 

Ovenstående er kun eksempler, som kan købes relativt billigt på nettet.


Birkerød d. 11. januar 2020 


TV og internet fra 1. januar og efter 1. maj 2020

Vi har som det sikkert er de fleste beboere bekendt en aftale med YouSee om levering af TV og internet via den stikdåse der er i jeres lejligheder.


Vi ejer, i modsætning til mange andre, selv alt efter det kabel YouSee har lagt ind i vores fordeler boks.

Det betyder også, at vi til enhver tid kan opsige den aftale vi har og lukke andre ind via kablingen til lejlighederne.
Den aftale vi har i dag, betyder at I/du frit kan vælge om I/du kun vil have Bredbånd eller TV eller begge dele.


                                                                                                                                                                                                                                                                                            Birkerød d. 3. december 2019

Nedenstående er blevet omdelt til alle d. 3. december.


Vi skal i den forbindelse oplyse jer om, at der selvfølgelig ikke er nogen tilslutningspligt.


Den 1. maj når arbejdet er færdigt fra BoligNet Aarhus (BNAA) side, har i 2 tilslutningsmuligeder i lejligheden.

Et hvor Yousee kan levere TV og internet, og et hvor BNAA kan levere TV, internet og fastnettelefon.

I kan til den tid, og som i dag også vælge andre muligher via telefonstikket eller mobiltelefonen.

Det står jer frit for, at vælge udbydere og leverandører, så længe det ikke er via parabol som der ikke kan gives tilladelse til.

Dette er kun et tilbud til jer som lejere.


Til alle beboere


Aftale mellem Eskemosepark og BoligNet Aarhus


Bestyrelsen har fredag d. 29. november underskrevet aftalen med BoligNet Aarhus. (BNAA)

I aftalen står der, at arbejdet med at installere forbindelsen, i alle lejlighederne, skal være færdig 1. maj 2020.


Hvad betyder det for dig/jer som lejere i Eskemosepark:
1. Vi kan fra den dag af tilbyde jer internet via BNAA til følgende priser:
1/1 Mbit/s for 0,0 kr. pr. måned, 50/50 Mbit/s for 59. kr. pr. måned, 250/250 Mbit/s for 79. kr. pr. måned og 500/500 Mbit/s for 99 kr. pr. måned.


2. Du har også mulighed for, at kunne se TV via stikket. Hvad der fra det stik kan tilbydes/tilkøbes kan vi med sikkerhed ikke sige noget om pt, blandt andet p.g.a. den udvikling der pt er mellem Yousee og Discovery. Så snart vi kender til hvad der kan tilbydes, samt pris, skal vi nok informere jer.
I kan til den tid vælge om i vil beholde Yousee eller I vil skifte til BNAA, dog skal I så selv huske, at opsige jeres aftale med Yousee.


3. Det vil også blive muligt, at flytte sin fastnettelefon over til BNAA, til en noget billigere pris end den de fleste kan få det i dag.

Hvad har det af konsekvenser for dig/jer:
Helt nøjagtig hvornår det fysiske arbejde går i gang kan vi ikke sige i dag, men I skal nok blive informeret i god tid.

I skal dog være opmærksom på, at de skal ind i alle lejemål. Dette vil I blive varslet om, første gang mindst 6 uger før. Nærmere besked om hvornår og hvor lang tid det tager, får I også nærmere besked om.På bestyrelsens vegne

Bjarke Christensen
Formand

Information om Foreningsbredbånd

Info foreningsbredbånd


Priser foreningsbredbånd

Information om mobiltelefoni

Info mobiltelefoni

Information og YouSee tv-boks

Info tv-boks


Info udvidet tv-boks