Ombygning af daginstitutionen

Ombygning af daginstitutionen

Birkerød d. 1. juli 2023


Ombygning af den gamle daginstitutionen til 11 familieboliger samt fælleshus.


På grund af den store inflation er nedenstående budgetter ikke retvisende.


Budget 11 boliger og vaskeri

Budget fælleshus


Skitseprojektet


Birkerød d. 12. oktober 2020

Denne sag har af forskellige grunde ligget noget underdrejet alt for længe.


Den væsenligste årsag var forvaltnings krav om, at de gamle tagsten skulle pilles ned sten for sten, og lægges op igen i forbindelse med ombygningen.


Dette krav er nu bortfaldet hvilket betyder vi nu er gået i gang den endelige planlægning af ombygningen til 11  familieboliger, på max. 65 netto kvadratmeter samt et fælleshus.


Vi forventer kort ind i 2021, at fremsende vore endelige ansøgning til kommunen.


                                                                                                                                                                  Birkerød d. 5. december 2019

På bestyrelsesmødet d. 2. december besluttede bestyrelsen, at arbejde videre med det overordnede projekt på 11 familieboliger og et fælleshus.

Der vil i januar 2020 blive indleveret 3 mulige løsnings forslag til kommunen, i proriteret rækkefølge.


Det er vores håb, at Byplan i løbet af foråret, kan godkende et endeligt projekt som også økonomiske har gang på jord. 

   

Den nye lokalplan for hele Nørrevang, blev vedtaget af kommunalbestyrelsen

d. 27. marts 2019


Ligeså snart der er nyt vil det blive lagt ind her.


Oversigtskort

Birkerød d. 27. oktober 2017

Bestyrelsens forslag B blev vedtaget med 88 stemmer for og 8 imod.


Referat fra den ekstraordinære generalforsamling 26. oktober 2017


Refrerat fra mødet med kommunen om daginstitutionens fremtid d. 28. august 2017

Referat

Birkerød d. 4. juli. 2017Tirsdag d. 13. juni havde bestyrelsen indbudt jer beboer til, at se nærmere på daginsttutionen.

Der mødte faktisk temmelig mange op, som så kunne få inspiration til hvad den kan bruges til fremover.


Torsdag d. 15. juni havde vi så indbudt jer til, at komme med gode ideer til hvad den kan bruges til.

Der var reelt 3 forslag hvoraf de 2 tidligere har været drøftet i bestyrelsen.

Det forslag som bestyrelsen ikke havde drøftet tidligere var salg af grunden.

Dette bliver pt undersøgt nærmere. Vi har d.d. ikke noget konkret vi kan fortælle om det.


De  2 andre forslag går ud på boliger/beboerhus eller kun boliger.


Vi var på det tidspunkt ikke helt klar hvad vi reelt måtte eller ikke måtte gøre.


Vi blev på et møde d. 3. juli, med forvaltningen, meget klogere.

Det viser sig at vore meget pesimistiske forhåbninger om hvad vi reelt må gøre, heldigvis blev gjort til skamme.


Vi må godt rive bygningen ned og bygge en ny som på en pæn måde skal passe ind i det øvrige byggeri.

Vi må dog ikke bygge i mere end i et plan, derimod må vi godt bygge den større i dybden ud mod Nørrevang.


I dag er bygningen ca. 77 X 10,4 meter. Vi vil ikke få problemer med at lave den i f. eks. 77 X 14 meter.

Dette åbner op for væsentlig større muligheder.


Der vil i den kommende 1,5 måned blive set nærmere på hvilke muligheder der skal vælges og frelægges for jer på

en ekstraordinærgeneralforsamling i begyndelsen af efteråret.Vi har nedsat et udvalg til at se på bygningernes fremtid

Dette udvalg består af Bjarke og Henrik fra organisationsbestyrelsen, Peter fra ejendomskontoret og Lone, Sussi og Nikolaj fra KAB

Skriv til udvalget hvis du har nogle gode ideer  her