Husorden

Husorden

Er senest blevet ændret på generalforsamlingen d. 20. september 2021   


 


Birkerød d. 11. april 2017


Hvad er årsagen til skrivelse dateret 10. april 2017


Opgange:

I henhold til skrivelse fra brandmyndigheder er det ikke tilladt, at have cykler, møbler, sko, affald m.v. stående i opgangen.


Det eneste der må være er en måtte foran jeres hoveddør, samt en fastmonteret postkasse på vægen, hvis man har fået en tilladelse til det.


Hvis der står cykler i opgangen i forbindelse med oprydningen vil de blive fjernet, ligesom som de også fremadrettet vil blive det.

Alt andet skal I selv sørge for at få fjernet inden.


Dette får en beboer til at henvende sig til brandmyndighederne der henviser til kommunen.

Efter en e-mail dialog bliver der aftalt et møde hvor den pågældende beboer, Bjarke og Helle deltager.

Årsagen er, at den pågældende beboer stadigvæk gerne vil have lov til at have sin rollator stående i opgangen.

Det bliver hurtigt klart, at der ikke må stå noget i opgangene, men repræsentanten fra Byplan vil undersøge om det er muligt stadigvæk, at have en rollator stående f.eks. under trappen.

Beboeren og bestyrelsen modtager længe efter en mail fra Byplan hvor der står hun ikke kan få lov til at stille sin rollator i opgangen.

Dette får Bjarke til at skrive til Byplan, at vi har brug for en generel skrivelse som vi kan omdele til beboerne og sætte op i opgangene.

Først efter at have rykket den pågældende medarbejder fra Byplan, flere gange, og stadigvæk uden at få svar, skriver Bjarke direkte til Byplan for at få et svar.

Dette svar kommer så dagen efter.

Det er det svar som så er blevet uddelt d. 10. april.


Som skrevet i den omdelte skrivelse var det slet ikke vores hensigt, at det skulle have disse konsekvenser.

Dette bevirker, at beboere som er afhængige af deres rollator skal tage dem med ind i lejlighederne, ligesom det betyder, at f.eks. en dagplejemor ikke mere kan have den/de tomme barnevognsstel stående i opgangen, hvilket er yderst uheldigt idet de så vil have svært ved at passe deres arbejde.


Da bestyrelse ikke mener, at kunne gøre mere i denne sag, har vi derfor skrevet til jer, at der er mulighed for at klage over deres afgørelse ved at skrive til Byplan.

Byplan, Rudersdal Kommune, Øverødvej 2, 2840 Holte. Sagsnr.: 2016-5541


På bestyrelsens vegne


Bjarke Christensen

Formand


Information om brug af Droner


I loven står der:

Når du skal flyve med droner, er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i den danske lovgivning for droner (også kaldet ubemandede luftfartøjer). Disse regler er til for at fremme sikkerheden i luftrummet, privatlivets fred samt den almene sikkerhed. Overtrædelser af disse regler kan medføre bødestraffer.

Der er nogle forskellige områder af lovgivningen, som du i praksis skal være særligt opmærksom på. Disse områder bliver i uddrag gennemgået her.


Sikkerhedsafstande:

•Flyvehøjde med må ikke overstige: 100 m

•Minimum afstand til offentlige flyvepladser: 5 km

•Minimum afstand til bymæssig bebyggelse: 150 m

•Minimum afstand til større offentlig vej: 150 m

•Minimum afstand til større antal mennesker: 150 m


Overtrædelser af ovenstående er en overtrædelse af gældende lov, hvorfor det vil blive meldt til politiet, hvis det efter påtale fra ejendomskontoret eller bestyrelsen ikke bliver overholdt.


Dette kan ligeledes bevirke, at du vil modtage en skriftlig henstilling fra administrationsselskabet KAB.


Overholdes den ikke, kan det i yderste konsekvens få betydning for dit lejemål.