Forside


Velkommen til Andelsboligforeningen Eskemoseparks hjemmeside

19. maj 2021


På organisationsbestyrelsesmødet d. 18. maj blev budget for ombygningen af daginstitutionen vedtaget. 

Se link til budget under ombygning af daginstitutionen.

Det betyder nu, at vi efter flere års ventetid, nu kan sende den endelige byggeansøgning til kommunen, samt få sendt projektet i udbud.

Birkerød d. 1. maj 2021


Afdelings- og budgetmøder er fastsat til mandag d. 20. september kl. 18:45, i store sal i administrationcentret.

Birkerød d. 9. december 2020


Kære beboere

 

Da der fra i dag er trådt nye Corona restriktion i kraft, har vi besluttet, at det indtil videre ikke vil være tilladt, at møde personligt op på ejendomskontoret.

 

Hvis I har behov for personlig kontakt med de ansatte, skal I enten pr. telefon eller mail lave en aftale med dem først.

Telefon: 40 48 96 69. Mail: ejendomskontor@eskemosepark.dkBirkerød d. 7. september 2020


Kære beboere

 

Vigtig info omkring brug af MUNDBIND eller tilsvarende VÆRNEMIDDEL

 

 

Da Coronavirussen tilsyneladende ikke vil slippe sit tag, besluttede organisationsbestyrelsen på deres møde

d. 3. september følgende nye tiltag:

 

  1. Vore ansatte, håndværkere, organisationsbestyrelsen og KAB-medarbejdere skal fra d.d. bruge mundbind når de aflægger beboerne besøg i lejlighederne.

 

   2. Det har siden marts, ikke været muligt for beboerne fysisk at henvende sig på ejendomskontoret uden

       forudgående aftale.

       Dette besluttede vi at ændre til følgende:

 

I må som beboere igen godt henvende jer personligt på ejendomskontoret, i deres åbningstid mellem 8 og 9, dog kun hvis I bærer MUNDBIND eller tilsvarende VÆRNEMIDDEL.


Håndsprit i opgangene

 

En beboer har stillet forslag om opsætning af håndspritdispensere i alle opgange.

Umiddelbart lød det som en rigtig god ide, set i forhold til de generelle hygiejneregler.

 

Organisationsbestyrelsen drøftede derfor forslaget på deres møde d. 3. september.

 

Der er flere ting der taler for denne idé, men desværre flere ting der taler imod.

 

  1. Håndsprit er yderst brandfarligt, og da de kun kan monteres på træværket i afdeling I, II og III er det vores vurdering, at det vil være en risiko for yderligere brandfare.
  2. En anden ting der taler imod er, at inden bag træværket er vore El- og gasinstallationer, hvilket igen betyder en øget risiko for brand.
  3. Den sidste ting der taler imod er risikoen for børns leg med dem og hærværk på dem.

 

Derfor har organisationsbestyrelsen besluttet, at der ikke vil blive sat håndspritdispensere op i opgangene, ligesom det vil være forbudt for beboerne selv at gøre det.

 

Denne beslutning er ikke truffet ud fra et økonomisk synspunkt, idet de penge ville vi sagtens kunne finde i budget 2020.

 

Vi vil derfor endnu engang opfordre beboerne til på skift, af vaske og spritte gelændere og håndtag af i opgangene. Det kan f.eks. være når i har vaskedag.


På organisationsbestyrelsens vegne                          På ejendomskontorets vegne

Bjarke Christensen                                                       Helle Schliemann

Formand                                                                       Driftsleder


Ovenstående tekst er blevet omdelt d. 17. september.


Birkerød d. 11. januar 2020Elbilers mulige fremtid i Eskemosepark


På bestyrelsesmøde d. 8. januar besluttede vi, at indgå i et samarbejde med firmaet Carpow om ladestandere til Elbiler.


Inden der kan opsættes ladestandere i Eskemosepark skal vi først have sørget for, at der er strøm nok i området.

Dette arbejde bliver opdelt i faser over indtil 5 år.


1. fase af det arbejde blev igangsat sidste år. 

2. fase bliver i 2021. Det bliver i første omgang i området ved U-blokken.

    Herefter kan der opsættes en dobbelt ladestander.


Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at det ikke bliver muligt, at tilkøbe sig strøm til ladestandere i de enkelte garager. Årsagen til det er, at det vil kræve så meget mere strøm nu og her, at det vil fordyre projektet urimeligt.


De næste faser er ikke fastlagt endeligt.


                                                                                                                                                                         

Den er opsat en hjertestarter på gavlen af den garage hvor mobilmasten står, det vil sige på hjørnet af Nørrevang og Storevang


Den er også blevet registreret på hjertestarter.dk


Vi vil gerne opfordre så mange som muligt til, at melde sig som hjerteløber.


https://hjertestarter.dk/hjerteloeber/bliv-hjerteloeber


Betalingsvaskeri

I vores betalingsvaskeri, under garagen ved nummer 20, er det muligt at vaske store ting som dyner m.v., ligesom det er muligt at tørre det bagefter.

For at bestille tid skal man bruge følgende link:  http://e-vaskeri.dk/


Lukket Facebook gruppe

Der er et par beboere som har lavet en lukket facebook gruppe for Eskemosepark

Tilmeld jer nedenstående links, efter login, og kom med jeres forskellige synspunkter eller indlæg.

https://www.facebook.com/groups/andelsboligforeningen.eskemosepark/


Henvendelser/spørgsmål til organisationsbestyrelsen og ejendomskontoret vil ikke blive besvaret på Facebook.


Henved jer i stedet for direkte via bestyrelse@eskemosepark.dk - formand@eskemosepark.dk - ejendomskontor@eskemosepark.dk

Et organisationsbestyrelsesmedlem kan træffes mandag og torsdag mellm 19 og 20 på 21 64 32 56.

Ejendomskontoret kan træffes mandag til fredag på 40 48 96 69