Forside


Velkommen til Andelsboligforeningen Eskemoseparks hjemmeside

Birkerød d. 29. n ovember 2021Loppemarkedet i den kommende weekend er desværre aflyst, da der var alt få tilmeldte.

På vegne af Anne-Marie og Curt.


 Birkerød d. 9. november 2021


Corona tiltag


På grund af den forværede situation omkring Corona smitte, indføres der straks nogle tiltag for, at mindske risikoen for smitte.


1. Det er ikke tilladt at, møde op på ejendomskontoret, uden forudgående aftale pr. mail,       

    ejendomskontor@eskemosepark.dk eller på telefon 40 48 96 69


2. Ved besøg skal gyldigt Coronapas fremvises, ligesom afspritning af hænder er ønskeligt.


3. Ejendomsfunktionærene og håndværkere vil ved besøg i lejemålene bære mundbind, hvis        beboeren ønsker det.


4. Vores aktiviter i organisationsbestyrelsen og "Mig og min nabo" fortsætter indtil videre              uændret.


På organisationsbestyrelsens vegne     På ejendomskontorets vegne

Bjarke Christensen                             Helle Schliemann

Formand                                            Driftsleder
Birkerød d. 3. november 2021


LOPPEMARKED

Beboerforeningens aktivitetsudvalg og ”Mig om min Nabo” har herved den fornøjelse,

at indbyde Eskemoseparks beboere til Loppemarked.

 

Lørdag d. 4. og søndag d. 5. december kl. 10 - 14

 

Sted:  I den gamle daginstitution

 

Tilmelding: enten på loppemarked@eskemosepark.dk eller på

telefon 21 64 32 56. Sidste frist for tilmelding er 28. november.

Læg venligst en besked på telefonsvaren, da den ikke altid er åben, eller send en SMS. Skriv/fortæl venligst også navn og adresse.

I vil efterfølgende modtage besked om I er tilmeldt og hvilket stadeplads nr. I er blevet tildelt.

 

Opstilling: Der vil være åbent for opstilling fra kl. 9:00 lørdag og søndag.

 

Salg af effekter: Det må kun være brugte ting.

Møbler og lign. kan stå i området omkring indgangen, da der ikke vil være plads i lokalerne.

 

Stadeplads: Vi sørger for bordplads á ca. 1,1 m X 0,8 m pr. stadeplads. Vi har plads til 20 stadepladser ved disse borde. Hvis behovet opstår kan vi godt finde plads til nogle flere. Der vil af udvalget blive reserveret plads til de 24 først tilmeldte. Der vil om muligt blive lavet et børneområde.

Ved overtegning vil vi opfordre jer til selv at tage et bord eller lign. med.

Dette får de tilmeldte nærmere besked om.

Husk at tage kontanter med til betaling. MobilePay kan muligvis også være en mulighed.

 

Aktivitetsudvalget/”Mig og min Nabo” sørger for kaffe/te, medes beboere opfordres til, at tage noget hjemmebag med.

 

Hvis I har mulighed for, at give en hånd med, med det praktiske så skriv/fortæl det ved tilmeldingen.

Beboerforeningen vil sørge for morgenmad, til dem som vil give en hånd med fra kl. 8 lørdag morgen.


Med venlig hilsen Anne-Marie "Mig og min nabo" og Curt Aktivitesudvalget

 

19. maj 2021


Ombygning af den gamle daginstitution

På organisationsbestyrelsesmødet d. 18. maj blev budget for ombygningen af daginstitutionen vedtaget. 

Se link til budget under ombygning af daginstitutionen.

Det betyder nu, at vi efter flere års ventetid, nu kan sende den endelige byggeansøgning til kommunen, samt få sendt projektet i udbud.

Birkerød d. 11. januar 2020Elbilers mulige fremtid i Eskemosepark


På bestyrelsesmøde d. 8. januar besluttede vi, at indgå i et samarbejde med firmaet Carpow om ladestandere til Elbiler.


Inden der kan opsættes ladestandere i Eskemosepark skal vi først have sørget for, at der er strøm nok i området.

Dette arbejde bliver opdelt i faser over indtil 5 år.


1. fase af det arbejde blev igangsat sidste år. 

2. fase bliver i 2021. Det bliver i første omgang i området ved U-blokken.

    Herefter kan der opsættes en dobbelt ladestander.


Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at det ikke bliver muligt, at tilkøbe sig strøm til ladestandere i de enkelte garager. Årsagen til det er, at det vil kræve så meget mere strøm nu og her, at det vil fordyre projektet urimeligt.


De næste faser er ikke fastlagt endeligt.


                                                                                                                                                                         

Den er opsat en hjertestarter på gavlen af den garage hvor mobilmasten står, det vil sige på hjørnet af Nørrevang og Storevang


Den er også blevet registreret på hjertestarter.dk


Vi vil gerne opfordre så mange som muligt til, at melde sig som hjerteløber.


https://hjertestarter.dk/hjerteloeber/bliv-hjerteloeber


Betalingsvaskeri

I vores betalingsvaskeri, under garagen ved nummer 20, er det muligt at vaske store ting som dyner m.v., ligesom det er muligt at tørre det bagefter.

For at bestille tid skal man bruge følgende link:  http://e-vaskeri.dk/


Lukket Facebook gruppe

Der er et par beboere som har lavet en lukket facebook gruppe for Eskemosepark

Tilmeld jer nedenstående links, efter login, og kom med jeres forskellige synspunkter eller indlæg.

https://www.facebook.com/groups/andelsboligforeningen.eskemosepark/


Henvendelser/spørgsmål til organisationsbestyrelsen og ejendomskontoret vil ikke blive besvaret på Facebook.


Henved jer i stedet for direkte via bestyrelse@eskemosepark.dk - formand@eskemosepark.dk - ejendomskontor@eskemosepark.dk

Et organisationsbestyrelsesmedlem kan træffes mandag og torsdag mellm 19 og 20 på 21 64 32 56.

Ejendomskontoret kan træffes mandag til fredag på 40 48 96 69