Forside


Velkommen til Andelsboligforeningen Eskemoseparks hjemmeside


 Birkerød d. 18. december 2021


Corona tiltag


På grund af den forværede situation omkring Corona smitte, indføres der straks nogle tiltag for, at mindske risikoen for smitte.


1. Det er ikke tilladt at, møde op på ejendomskontoret, uden forudgående aftale pr. mail,       

    ejendomskontor@eskemosepark.dk eller på telefon 40 48 96 69


2. Ved besøg skal gyldigt Coronapas fremvises, ligesom afspritning af hænder er ønskeligt.


3. Ejendomsfunktionærene og håndværkere vil ved besøg i lejemålene bære mundbind, hvis        beboeren ønsker det.


4. Vores aktiviter i organisationsbestyrelsen fortsætter indtil videre uændret. Aktiviteterne i 

    "Mig og min nabo" er pt lukket ned.


På organisationsbestyrelsens vegne     På ejendomskontorets vegne

Bjarke Christensen                             Helle Schliemann

Formand                                            Driftsleder
Ombygning af den gamle daginstitution

18. december 2021Vores rådgiver (Novaform) er nu i god dialog med forvaltningen i kommunen.

Der er indsendt et skitseforslag, efter aftale med forvaltningen.

Dette forventer vi bliver godkendt kort ind i det nye år.


19. maj 2021På organisationsbestyrelsesmødet d. 18. maj blev budget for ombygningen af daginstitutionen vedtaget. 

Se link til budget under ombygning af daginstitutionen.

Det betyder nu, at vi efter flere års ventetid, nu kan sende den endelige byggeansøgning til kommunen, samt få sendt projektet i udbud.

Birkerød d. 11. januar 2020Elbilers mulige fremtid i Eskemosepark


På bestyrelsesmøde d. 8. januar besluttede vi, at indgå i et samarbejde med firmaet Carpow om ladestandere til Elbiler.


Inden der kan opsættes ladestandere i Eskemosepark skal vi først have sørget for, at der er strøm nok i området.

Dette arbejde bliver opdelt i faser over indtil 5 år.


1. fase af det arbejde blev igangsat sidste år. 

2. fase bliver i 2021. Det bliver i første omgang i området ved U-blokken.

    Herefter kan der opsættes en dobbelt ladestander.


Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at det ikke bliver muligt, at tilkøbe sig strøm til ladestandere i de enkelte garager. Årsagen til det er, at det vil kræve så meget mere strøm nu og her, at det vil fordyre projektet urimeligt.


De næste faser er ikke fastlagt endeligt.


                                                                                                                                                                         

Den er opsat en hjertestarter på gavlen af den garage hvor mobilmasten står, det vil sige på hjørnet af Nørrevang og Storevang


Den er også blevet registreret på hjertestarter.dk


Vi vil gerne opfordre så mange som muligt til, at melde sig som hjerteløber.


https://hjertestarter.dk/hjerteloeber/bliv-hjerteloeber


Lukket Facebook gruppe

Der er et par beboere som har lavet en lukket facebook gruppe for Eskemosepark

Tilmeld jer nedenstående links, efter login, og kom med jeres forskellige synspunkter eller indlæg.

https://www.facebook.com/groups/andelsboligforeningen.eskemosepark/


Henvendelser/spørgsmål til organisationsbestyrelsen og ejendomskontoret vil ikke blive besvaret på Facebook.


Henved jer i stedet for direkte via bestyrelse@eskemosepark.dk - formand@eskemosepark.dk - ejendomskontor@eskemosepark.dk

Et organisationsbestyrelsesmedlem kan træffes mandag og torsdag mellm 19 og 20 på 21 64 32 56.

Ejendomskontoret kan træffes mandag til fredag på 40 48 96 69

Betalingsvaskeri

I vores betalingsvaskeri, under garagen ved nummer 20, er det muligt at vaske store ting som dyner m.v., ligesom det er muligt at tørre det bagefter.

For at bestille tid skal man bruge følgende link:  http://e-vaskeri.dk/