Forside


Velkommen til Andelsboligforeningen Eskemoseparks hjemmeside

Birkerød d. 24. maj 2023 


Indbydelse til Sommer fest, Santhans aften fredag d. 23. juni kl. 18:00.

I lighed med tidlige rejser vi vores store telt, på marken bag nr. 33.

Der vil i lighed med tidligere år være være gratis mineralvand - sodavand - vin og øl til de deltagende beboere.

Vi starter vore 3 store grill op så de er klar kl. 18. 

Medbring selv det i vil grille og spise.

 

Afdelings- budgetmøderne er fastsat til onsdag d. 20. september kl. 18:30, i store sal i administrationscentret, Stationsvej 36.

Birkerød d. 1. juni 2023 


Kort referat af generalforsamlingen 31. maj 2023


Indkomne forslag:

1. Organisationsbestyrelsens forslag til ændring af husordenen blev trukket, idet det skal bearbejdes noget mere inden det bliver fremsat igen.


2. Forslaget om hundehold blev med et stort flertal forkastet.


Valg:

Alle valg til organisationsbestyrelsen var genvalg.


Birkerød d. 11. april 2023


Ny medarbejder på ejendomskontoret pr. 11. april 2023


Organisationsbestyrelsen har med virkning fra 11. april ansat Jesper Falkenberg Madsen som ny serviceassistent på ejendomskontoret. Jesper er 46 år gammel og bor i Farum.

Hvilket betyder at der endelig er fuld bemanding på ejendomskontoret igen.


Tag rigtig god imod Jesper F. når i møder ham.

De 3 nuværende, indtil i dag, ansatte glæder sig rigtig meget til, at de igen skal være 4 om at dele arbejdet.
Birkerød d. 30. marts 2023

Ændringer på ejendomskontoret pr. 1. april 2023.


Organisationsbestyrelsen har med virkning fra 1. april 2023 forfremmet driftslederassisten Peter han til driftsleder.


Ligeledes har organisationsbestyrelsen forfremmet serviceassisten Jesper von Thun til ny driftslederassistent.Birkerød d. 30. marts 2023


Brev fra YouSee til deres kunder i Eskemosepark.


Betingelser fra Yousee til deres kunder i Eskemosepark bliver ændret fra 1. maj 2023.


Priserne på TV stiger

Alle YuoSee kunder kan nu gratis få en box hvis de ønsker det.


Er I i tvivl om hvordan i skal forholde jer så kontakt YouSee.


Den aftale som organisation har indgået med YouSee gælder kun forsyningen til fordelersystemet til samtlige lejemål, for TV og internet.


Vi har som organisation ingen indflydelse på de priser de tager for jer som beboer.

Dog har de lovet at priserne for TV er billigere end dem som f.eks en parcelhusejer betaler

Birkerød d. 30. marts 2023


Ombygning af den gamle daginstitution til 11 familieboliger og et fælleshus.


Arbejdet med ombygninen er gået nået i stå på grund af de meget høje materialepriser.


De beregninger der er lavet siger, at vi overskrider den grænse, vi i følge lovgivningen, må bygge for.


Vi arbejder derfor p.t. med en alternativ løsning.

Birkerød d. 30. marts 2023


ladestandere til El-biler


På et ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling II, d. 22. marts, besluttede et fletal af de fremødte, at stemme ja udvalgets og organisationsbestyrelsesn forslag om etablering af 2 dobbelte ladestandre på parkeringsarealer tilhørende afdeling II.


Ladestanderene vil være tilgængelig for alle beboere i Eskemosepark.

Folk der ikke bor i Eskemosepark må også godt bebytte dem, men beboerne i Eskemosepark har fortrinsret.


Nærmere herom når vi ved mere om hvor og hvornår de kan opsættes.

Fra kontraktens underskrivelse forventer levrendøren, at der vil gå ca. 1/2 år.


Her er et link til nogel gode råd om indeklima.

Linket er venligst stillet tilrådighed af Astma-Allergi Danmark


https://kabnyt.dk/boligomraader-med-luft-til-allergikere-og-biodiversitet/

                                                                                                                                                                         

Den er opsat en hjertestarter på gavlen af den garage hvor mobilmasten står, det vil sige på hjørnet af Nørrevang og Storevang


Den er også blevet registreret på hjertestarter.dk


Vi vil gerne opfordre så mange som muligt til, at melde sig som hjerteløber.


https://hjertestarter.dk/hjerteloeber/bliv-hjerteloeber

Lukket Facebook gruppe

Der er et par beboere som har lavet en lukket facebook gruppe for Eskemosepark

Tilmeld jer nedenstående links, efter login, og kom med jeres forskellige synspunkter eller indlæg.

https://www.facebook.com/groups/andelsboligforeningen.eskemosepark/


Henvendelser/spørgsmål til organisationsbestyrelsen og ejendomskontoret vil ikke blive besvaret på Facebook.


Henved jer i stedet for direkte via bestyrelse@eskemosepark.dk - formand@eskemosepark.dk - ejendomskontor@eskemosepark.dk

Et organisationsbestyrelsesmedlem kan træffes mandag og torsdag mellm 19 og 20 på 21 64 32 56.

Ejendomskontoret kan træffes mandag til fredag på 40 48 96 69

Betalingsvaskeri

I vores betalingsvaskeri, under garagen ved nummer 20, er det muligt at vaske store ting som dyner m.v., ligesom det er muligt at tørre det bagefter.

For at bestille tid skal man bruge følgende link:  http://e-vaskeri.dk/