Forside


Velkommen til Andelsboligforeningen Eskemoseparks hjemmeside

Birkerød d. 16. december


Kære beboere

 

Der er desværre nogle beboere som har problemer med at se TV ordentligt.

 

It-infoudvalget hjælper gerne med, at løse disse problemer, i den udstrækning det er muligt.

 

For at kunne hjælpe jer, skal jeres leverandør af TV være fra enten Yousee eller

Bolignet- Aarhus. Begge disse anlæg ejes nemlig 100% af beboerforeningen.

TV via f.eks. telefonstik kan vi ikke hjælpe jer med.

 

Yousee: Tv-signalet leveres via det stik som er monteret i lejligheden fra Yousee. Hvis I imellem stik og fjernsynet har en Box kan vi ikke hjælpe.

 

Fjernsyn af lidt ældre dato kan have problemer med, at omsætte de høje hastigheder, man bruger i dag, til et billede af god kvalitet.

For at få en ordentlig billedkvalitet skal man have et nyere LCD eller tilsvarende TV, samt et kabel af god kvalitet mellem stikket og dit TV.

 

Bolignet-Aarhus: Tv-signalet leveres via det stik som er monteret i lejligheden, fra Bolignet-Aarhus, som IP-TV. Det kræver derudover, at du har en Internet forbindelse fra Bolignet-Aarhus.

For det skal virke skal du have en Router af rimelig god kvalitet, samt have tilkøbt en Box hos Bolignet-Aarhus, så du kan streame signalet via denne Box.

Sørg ligeledes for, at Routeren er placeret rimelig tæt på dit TV.

 

Fjernsyn af lidt ældre dato kan have problemer med, at omsætte de høje hastigheder, man bruger i dag, til et billede af god kvalitet.

For at få en ordentlig billedkvalitet skal man have et nyere LCD eller tilsvarende TV. Kablerne mellem stik, Router og TV skal være af en rimelig god kvalitet.

 

Kun hvis ovenfor nævnte ting er opfyldt, har vi en mulighed for, at hjælpe dig.

 

Skriv til itinfoudvalget@eskemosepark.dk og beskriv hvad dit problem er.

Skriv gerne et telefonnummer hvor vi kan træffe dig, hvis vi mener der er behov for yderligere oplysninger.

Hvis det vurderes, at være et problem som udbyderen har ansvar for, går vi i dialog med dem for, at få løst problemet.

 

På udvalget vegne

 

Bjarke, Henrik og Adelina.

Birkerød d. 15. december 2020


Kære beboere


Firmaet Brunata er pt igang med, at udskifte varmemålerene på alle radiatorer.


I den forbindelse har de glemt, at informere beboerforeningen om, at de nye målere viser flere målerenheder en de gamle gjorde.


Der vil derfor blive omdelt en folder der fortæller nærmere om de nye målere.

På side 3 i folderen beskrives det nærmere.


Tryg på nedenstående links og læs nærmere.


Folder Brunata varmemålere.Birkerød d. 9. december 2020


Kære beboere

 

Da der fra i dag er trådt nye Corona restriktion i kraft, har vi besluttet, at det indtil videre ikke vil være tilladt, at møde personligt op på ejendomskontoret.

 

Hvis I har behov for personlig kontakt med de ansatte, skal I enten pr. telefon eller mail lave en aftale med dem først.

Telefon: 40 48 96 69. Mail: ejendomskontor@eskemosepark.dkBirkerød d. 7. september 2020


Kære beboere

 

Vigtig info omkring brug af MUNDBIND eller tilsvarende VÆRNEMIDDEL

 

 

Da Coronavirussen tilsyneladende ikke vil slippe sit tag, besluttede organisationsbestyrelsen på deres møde

d. 3. september følgende nye tiltag:

 

 1. Vore ansatte, håndværkere, organisationsbestyrelsen og KAB-medarbejdere skal fra d.d. bruge mundbind når de aflægger beboerne besøg i lejlighederne.

 

   2. Det har siden marts, ikke været muligt for beboerne fysisk at henvende sig på ejendomskontoret uden

       forudgående aftale.

       Dette besluttede vi at ændre til følgende:

 

I må som beboere igen godt henvende jer personligt på ejendomskontoret, i deres åbningstid mellem 8 og 9, dog kun hvis I bærer MUNDBIND eller tilsvarende VÆRNEMIDDEL.


Håndsprit i opgangene

 

En beboer har stillet forslag om opsætning af håndspritdispensere i alle opgange.

Umiddelbart lød det som en rigtig god ide, set i forhold til de generelle hygiejneregler.

 

Organisationsbestyrelsen drøftede derfor forslaget på deres møde d. 3. september.

 

Der er flere ting der taler for denne idé, men desværre flere ting der taler imod.

 

 1. Håndsprit er yderst brandfarligt, og da de kun kan monteres på træværket i afdeling I, II og III er det vores vurdering, at det vil være en risiko for yderligere brandfare.
 2. En anden ting der taler imod er, at inden bag træværket er vore El- og gasinstallationer, hvilket igen betyder en øget risiko for brand.
 3. Den sidste ting der taler imod er risikoen for børns leg med dem og hærværk på dem.

 

Derfor har organisationsbestyrelsen besluttet, at der ikke vil blive sat håndspritdispensere op i opgangene, ligesom det vil være forbudt for beboerne selv at gøre det.

 

Denne beslutning er ikke truffet ud fra et økonomisk synspunkt, idet de penge ville vi sagtens kunne finde i budget 2020.

 

Vi vil derfor endnu engang opfordre beboerne til på skift, af vaske og spritte gelændere og håndtag af i opgangene. Det kan f.eks. være når i har vaskedag.


På organisationsbestyrelsens vegne                          På ejendomskontorets vegne

Bjarke Christensen                                                       Helle Schliemann

Formand                                                                       Driftsleder


Ovenstående tekst er blevet omdelt d. 17. september.


 

Birkerød d. 6. august

Beboernes adfærd i forbindelse med Coronavirus

 

Vi vil stadigvæk på det kraftigste opfordre alle beboere til, at overholde de retningslinjer som er blevet udstukket af myndighederne.

 

For at udvise god beboer adfærd bedes I bl.a. overholde nedenstående:

 

 1. Unødigt ophold i opgangene.
 2. Undgå at der bliver leget i opgangene.
 3. Overhold reglen om mindst en meters afstand til andre mennesker, dog helst 2 – 3 meter.
 4. Leg uden for opgangene bør undgås, brug i stedet for vore grønne arealer. Her henstilles det til også at holde afstand.
 5. Leg og ophold uden for opgangene, kan gøre dem der bruger vores gangstier utrygge, hvis de føler anstanden ikke er stor nok til andre mennesker.

 

 

Vi håber I alle sammen kommer godt igennem denne svære tid, så vi kan komme tilbage til normale tilstande.

 

Pas godt på jer selv og jeres nærmeste

 

Med venlig hilsen

 

Bjarke Christensen                                   Helle Schliemann

Formand                                                  Driftsleder


Birkerød d. 6. august 2020Vigtig information om Coronavirus


Kære beboere

 

Følgende forholdsregler der blev taget i marts og opdateret i oktober, er stadigvæk gældende. De blev taget for, at mindske risikoen for yderligere spredning af Coronavirus.

 

Nedenstående gælder derfor stadigvæk, indtil videre.

 

 1. Ejendomskontoret er lukket for personlig henvendelse hvis man ikke har mundbind eller tilsvarende værnemiddel.
 2. Ring i stedet for på 40 48 96 69.
 3. Der vil blive udført nødvendige arbejder inde i jeres boliger. Sørg for, at holde en afstand på ikke under 2 meter til ansatte og håndværkere, som kommer for at udføre et stykke nødvendigt arbejde.
 4. Planlagte arbejde inde som uden for boligerne kan blive berørt.
 5. Situationen vil løbende blive opdateret på eskemosepark.dk og på vores lukkede Facebook profil.

       https://www.facebook.com/groups/andelsboligforeningen.eskemosepark/

 

Her nedenfor er der et uddrag af den skrivelse administrerende direktør Jens Elmelund har i dag har sendt til alle organisationsbestyrelsesmedlemmer.

 

Kære organisationsbestyrelser

 

Som følge af den seneste udvikling i corona-udbruddet har regeringen taget en ny strategi i brug. Den betyder, at Danmark fortsat skal fungere, men i andre rammer end normalt.

 

KAB og almene boliger repræsenterer en vigtig samfundsinstitution, og vi vil gøre, hvad vi kan for at sikre, at de funktioner, vi har ansvaret for, kører videre så godt som muligt.

 

KAB støtter 100 % op om regeringens linje og gør, hvad vi kan for at forsinke og inddæmme smitten med corona-virus.

 

Medarbejdere arbejder hjemmefra

Derfor har KAB truffet beslutning om, at så mange medarbejdere som muligt skal arbejde hjemmefra fra i dag. Den nærmeste leder træffer beslutning om arbejdets tilrettelæggelse.

 

KAB lukker for personlige henvendelser. Vi lukker receptionen i KAB og ejendomskontorerne for personligt fremmøde og opfordrer beboere og kunder til at henvende sig på app, mail eller telefon.

 

Der er plakater på vej ud til ejendomskontorerne, som ejendomskontoret kan printe og hænge på dørene.

 

Driften i boligområderne

Den lokale drift og enheder i KAB kører videre efter en plan, hvor området kan fungere med en basal drift, der varetager de vigtigste funktioner. Ejendomskontorerne lægger vagtplan for, bemanding af telefon, mail m.v.

 

Der er ved at blive formuleret vejledning om håndtering af besøg i boliger ift. akutte sager.Birkerød d. 11. januar 2020Elbilers mulige fremtid i Eskemosepark


På bestyrelsesmøde d. 8. januar besluttede vi, at indgå i et samarbejde med firmaet Carpow om ladestandere til Elbiler.


Inden der kan opsættes ladestandere i Eskemosepark skal vi først have sørget for, at der er strøm nok i området.

Dette arbejde bliver opdelt i faser over indtil 5 år.


1. fase af det arbejde blev igangsat sidste år. 

2. fase bliver i 2021. Det bliver i første omgang i området ved U-blokken.

    Herefter kan der opsættes en dobbelt ladestander.


Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at det ikke bliver muligt, at tilkøbe sig strøm til ladestandere i de enkelte garager. Årsagen til det er, at det vil kræve så meget mere strøm nu og her, at det vil fordyre projektet urimeligt.


De næste faser er ikke fastlagt endeligt.


Birkerød d. 9. januar 2020


Gode råd om indeklima

Hjælp til forebyggelse af skimmelsvamp


Pas på med køligt soveværelse
Er dit soveværelse for køligt, kan det give store problemer med skimmelsvamp.
Se her, hvordan du både sover godt og nedsætter risikoen for skimmelsvamp.
Er du en af dem, der godt kan lide at sove køligt? Så er du ikke alene, for vi mennesker sover bare bedre, når vi sover køligt.
Men sover vi for køligt, kan temperaturforskellen mellem det kølige soveværelse og de omkringliggende rum i din bolig, give fugtproblemer og skimmelsvamp.

For koldt soveværelse kan give skimmelsvamp
Soveværelset bør ideelt set have en temperatur på mindst 17-18 grader, hvis du vil holde samme temperatur hele døgnet.
Bliver temperaturen i soveværelset mere end 5 grader lavere end i resten af huset, risikerer du kondensdannelse på overfladerne i rummet, når den varme luft fra resten af boligen søger ind i det kolde soveværelse og kondenserer på de kolde overflader – også selv om du holder døren til soveværelset lukket.
Og så snart, der er fugt og organisk materiale som støv, tapet eller træ i soveværelset, kan skimmelsvamp leve og vokse.

Hold normal temperatur i løbet af dagen og sænk temperaturen i soveværelset om natten
Du kan dog godt natsænke temperaturen i soveværelse til under 17-18 grader uden risiko for skimmelsvamp, hvis der maksimalt er ca. 5 graders forskel på temperaturen i de andre rum. Er der for eksempel 16 grader i soveværelset om natten, må der altså højst være 21 grader i de andre rum, ellers er der risiko for, at der dannes kondens på vinduer, vægge og lofter i soveværelset, som kan føre til skimmelsvamp.
Husk at hæve temperaturen igen, når du står op om morgenen.

Sådan sover du køligt – uden at fodre skimmelsvampen
• Skru ned for varmen om natten. Skru op igen, når du står op om morgenen.
• Luft ud inden sengetid. Det er ok at køle luften i soveværelset ned, når du skal sove. Når du har skruet ned for varmen inden sengetid, bør du

lufte ud med gennemtræk i 5-10 minutter. Gør det fx, mens du børster tænder.

• Sæt temperaturen til mindst 17 grader i soveværelset. Det er ok, at soveværelset ikke er helt ligeså varmt som stuen, så længe temperaturforskellen højst er 5 grader.

• Tænk dig om, hvis du sover med åbent vindue. Det er ok at sove med åbent vindue om natten, så længe der ikke er alt for koldt udenfor. Når du sover med åbent vindue, køler du dog ikke kun luften men også overfladerne i rummet ned, og derfor er det vigtigt, at du varmer rummet op igen i løbet af dagen.

• Luft ud hver morgen. Om morgenen er det vigtigt at lufte ud, så du slipper af med den fugtige luft i soveværelset – særligt, hvis du sover med lukkede vinduer. Og så kan du hæve rumtemperaturen igen.

• Hold afstand fra møbler til ydervæg. Hvis du har en dårligt isoleret ydervæg, er det en god idé at holde ca. 10 cm afstand fra fx seng og skabe til væggen. På den måde kan frisk luft komme ind til væggen og mindske risikoen for skimmelsvamp.

• Tør fugt af overfladerne. Hvis der i løbet af natten, er dannet kondens på indersiden af dine ruder, skal du tørre det væk med en tør klud, så du mindsker grobund for skimmelsvamp.

Denne artikel er fra Videncentret Bolius


                                                                                                                                                                         

Den er opsat en hjertestarter på gavlen af den garage hvor mobilmasten står, det vil sige på hjørnet af Nørrevang og Storevang


Den er også blevet registreret på hjertestarter.dk


Vi vil gerne opfordre så mange som muligt til, at melde sig som hjerteløber.


https://hjertestarter.dk/hjerteloeber/bliv-hjerteloeber

Der er et par beboere som har lavet en lukket facebook gruppe for Eskemosepark

Tilmeld jer nedenstående links, efter login, og kom med jeres forskellige synspunkter eller indlæg.

https://www.facebook.com/groups/andelsboligforeningen.eskemosepark/

Boligaftale mellem Rudersdal kommune og boligselskaberne.

Her kan i se den boligaftale der er lavet mellem Rudersdal kommune og boligselskaberne.


En ny aftale er forhandlet på plads mellem Boligselskaberne og kommunen.

Den nye aftale træder i kraft 1.1.2019 og gælder til 31.12.2021

Selvom der står udkast er det den endelige godkendte aftale.


Boligaftale

Her er et link til lidt om Birkerøds historie. Filmen er i sort/hvid og uden lyd


https://www.danskkulturarv.dk/dr/nord-og-vestsj%C3%A6lland-birker%C3%B8d-og-omegn-1940/ 


I vores betalingsvaskeri, under garagen ved nummer 20, er det muligt at vaske store ting som dyner m.v., ligesom det er muligt at tørre det bagefter.

For at bestille tid skal man bruge følgende link:  http://e-vaskeri.dk/