Forside


Velkommen til Andelsboligforeningen Eskemoseparks hjemmeside

Fastelavn søndag d. 19. februar 2023


Se nærmere under fastelavn

Birkerød d. 15. november 2022

Ændringer på ejendomskontoret pr. 1. december 2022.


Da Helle har sagt sin stilling op, har organisationsbestyrelsen på et møde d. 9. november, besluttet nedenstående ændringer fra og med d. 1. december og til og med d. 28. februar:


Peter Hansen bliver konstitueret som driftsleder og

Jesper von Thun bliver konstitueret som driftslederassistent

Jens Olsen fortsætter uændret i sin stilling som serviceassistent


Hvilket betyder, at der vil være en mindre ansat på ejendomskontoret i den periode.

Inden organisationsbestyrelsen traf denne beslutning havde vi været i dialog for, at høre om de mente de kunne magte opgaven i den periode.

I tlfælde af meget snerydning i den periode er der back-up tilrådighed.
Birkerød d. 31. august 2022


Ombygning af den gamle daginstitution til 11 familieboliger og et fælleshus.


Rudersdals kommunes Byplan og arkitektur har på deres møde d. 17. august godkendt vores plan for ombygningen.


Det betyder, at vi nu kan komme i gang med den endelige planlægning m.v.


Link til referat


Birkerød d. 31. august 2022

Varmecheck på 6.000 kr.

 

En hel del beboere har modtaget 6.000 kr. til dækning af et øgede varmeudgifter, fordi en del af Eskemoseparks lejligheder er registreret i BBR systemet, som forbruger af gas til opvarmning.

 

Det er en fejl idet vores leverandør af fjernvarme ikke bruger gas.

 

I samarbejde med KAB er vi i gang med at rette fejlen i BBR-registret.

Fremover vil alle lejligheder være registreret som fjernvarme forbrugere uden brug af gas.


Birkerød d.20. juni 2022


Fra og med 23. juni starter Nordic Clean med trappevask. Indtil videre bliver det hver anden uge.

Dem der fysisk gør rent er ikke dansktalende, men taler engelsk.


Tak godt imod dem.


Her er et link til nogel gode råd om indeklima.

Linket er venligst stillet tilrådighed af Astma-Allergi Danmark


https://kabnyt.dk/boligomraader-med-luft-til-allergikere-og-biodiversitet/

Birkerød d. 10. februarFældning af træer mellem U-blokken og ejerforeningen Rundedam.Vi har desværre måtte fælde disse kastanjetræer idet de var ved, at blive ædt op indefra af "kulsvamp".

En sådan svamp betyder, at det øger risikoen betydeligt for, at de vælter i blæsevejr.


Til næste år, når der er afsat penge i budget 2023, vil resterne blive rodfræset.

Det grønne udvalg vil derfor også komme med et forslag til hvad der skal plantes i stedet for.

Ombygning af den gamle daginstitution

18. december 2021Vores rådgiver (Novaform) er nu i god dialog med forvaltningen i kommunen.

Der er indsendt et skitseforslag, efter aftale med forvaltningen.

Dette forventer vi bliver godkendt kort ind i det nye år.


19. maj 2021På organisationsbestyrelsesmødet d. 18. maj blev budget for ombygningen af daginstitutionen vedtaget. 

Se link til budget under ombygning af daginstitutionen.

Det betyder nu, at vi efter flere års ventetid, nu kan sende den endelige byggeansøgning til kommunen, samt få sendt projektet i udbud.

Birkerød d. 11. januar 2020Elbilers mulige fremtid i Eskemosepark


På bestyrelsesmøde d. 8. januar besluttede vi, at indgå i et samarbejde med firmaet Carpow om ladestandere til Elbiler.


Inden der kan opsættes ladestandere i Eskemosepark skal vi først have sørget for, at der er strøm nok i området.

Dette arbejde bliver opdelt i faser over indtil 5 år.


1. fase af det arbejde blev igangsat sidste år. 

2. fase bliver i 2021. Det bliver i første omgang i området ved U-blokken.

    Herefter kan der opsættes en dobbelt ladestander.


Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at det ikke bliver muligt, at tilkøbe sig strøm til ladestandere i de enkelte garager. Årsagen til det er, at det vil kræve så meget mere strøm nu og her, at det vil fordyre projektet urimeligt.


De næste faser er ikke fastlagt endeligt.


                                                                                                                                                                         

Den er opsat en hjertestarter på gavlen af den garage hvor mobilmasten står, det vil sige på hjørnet af Nørrevang og Storevang


Den er også blevet registreret på hjertestarter.dk


Vi vil gerne opfordre så mange som muligt til, at melde sig som hjerteløber.


https://hjertestarter.dk/hjerteloeber/bliv-hjerteloeber

Lukket Facebook gruppe

Der er et par beboere som har lavet en lukket facebook gruppe for Eskemosepark

Tilmeld jer nedenstående links, efter login, og kom med jeres forskellige synspunkter eller indlæg.

https://www.facebook.com/groups/andelsboligforeningen.eskemosepark/


Henvendelser/spørgsmål til organisationsbestyrelsen og ejendomskontoret vil ikke blive besvaret på Facebook.


Henved jer i stedet for direkte via bestyrelse@eskemosepark.dk - formand@eskemosepark.dk - ejendomskontor@eskemosepark.dk

Et organisationsbestyrelsesmedlem kan træffes mandag og torsdag mellm 19 og 20 på 21 64 32 56.

Ejendomskontoret kan træffes mandag til fredag på 40 48 96 69

Betalingsvaskeri

I vores betalingsvaskeri, under garagen ved nummer 20, er det muligt at vaske store ting som dyner m.v., ligesom det er muligt at tørre det bagefter.

For at bestille tid skal man bruge følgende link:  http://e-vaskeri.dk/