Bestyrelsesmøde referater

Organisationsbestyrelses referater

Her kan du løbende kunne følge med i referater fra organisationsbestyrelsesmøderne.

De kan læses i PDF format ved at klikke på de nedenstående links.

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen


Fra og med organisationsbestyrelsesmødet d. 27. oktober er vi gået over til en væsentlig ændring af opsætningen af dagsorden/referat.

Den er delt op i 3 hovedpunkter: Formalia, sager til beslutnig og sager til orientering.

Dette skulle gerne medvirke til, at det bliver mere overskuligt.

Referater 2015

Referater 2014

Referater 2013

Referater 2012

Referater 2011

Referater 2010

Referater 2009