Generalforsamlinger

Generalforsamlinger

Referater fra generalforsamlinger samt, bestyrelsens årsberetninger

kan læses nedenfor, ved at klikke på linket.

Da de kun kan læses i PDF format, kræver det man har installeret Adobe Reader

 Birkerød d. 2. juni 2021


På generalforsamlingen d. 31. maj blev det besluttet, at de indkomne forslag skulle sendes til behandling i vedtægtsudvalget.


Det betyder, at der i forbindelse med afdelingsmøderne d. 20. september, vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling kl. 18:30.


Da vi ved af erfaring, at vedtægtsændringer ikke kan vedtages endeligt den dag, bliver der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d.7. oktober kl. 19:00, i den gamle daginstitution, for endelig vedtagelse af vedtægsændringerne.


Der kan til den ekstraordinære generalforsamling d. 7. oktober ikke stilles forslag til ændring af teksten. Der kan kun stemmes ja eller nej til det der blev vedtaget d. 20. september.


Generalforsamling 2021

Referat

Årsberetning