Generalforsamlinger

Generalforsamlinger

Referater fra generalforsamlinger samt, bestyrelsens årsberetninger

kan læses nedenfor, ved at klikke på linket.

Da de kun kan læses i PDF format, kræver det man har installeret Adobe Reader

Birkerød d. 23. oktober 2020


Kort uformelt referat fra generalforsamlingen d. 19. oktober


Pkt. 8

Forslag nr.1 blev godkendt uden yderligere kommentarer.


Forslag nr.2 blev godkendt med følgende bemærkninger.

Når nyhedsmail gruppen er oprettet, vil den blive brugt til info og kommentarer for beboer, organisationsbestyrelsen og ejendomskontoret. Samtidig vil kommentarer m.v.  fra organisationsbestyrelsen og ejendomskontor ikke mere blive lagt på Facebook.


Dette betyder, af hvis beboerne har noget de vil delagtigøre de øvrige beboere om, som har noget med Eskemosepark at gøre, skal de bruge nyheder@eskemosepark.dk og ikke Facebook.


Dette forum bliver først åbnet efter nytår. I vil få nærmere besked i jeres postkasser.


Forslag nr. 3 blev nedstemt med 35 nej og 9 ja stemmer.


Forslag nr. 4 blev vedtaget med stemmerne 32 ja og 14 nej. Dette betyder, at der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling for, at vedtægtsændringen kan træde i kraft.


Forslag nr. 5. Der blev stillet et ændrinsforslag som blev vedtaget 24 ja stemmer, 12 nej og 10 blanke.

Dette medfører, at Fitnessbanen bliver pillet ned, og det af den der kan sælges, vil blivesolgt til anden side.


Pkt. 9

Curt Carlsen, Ulla Hansen og Claus Hansen blev valgt til organisationsbestyrelsen for en periode på 2 år

Generalforsamlinger 2020

Referat ekstraordinær 16. juli

Referat ordinær 19. oktober

Bestyrelsens beretning med skriftligt tillæg


Generalforsamling 2014

Referat

Bestyrelsens beretning

Generalforsamling 2011

Referat

Bestyrelsens beretning

Generalforsamling 2008

Bestyrelsens beretning

Generalforsamling 2018

Referat

Bestyrelsens beretning 

Generalforsamling 2015

Referat

Bestyrelsens beretning

Ekstraordinær generalforsamling

Referat

Generalforsamling 2012

Referat

Bestyrelsens beretning

Generalforsamling 2009

Referat

Bestyrelsens beretning

Generalforsamling 2004

Bestyrelsens beretning

Denne hjemmeside tilhører Andelsboligforeningen Eskemosepark, Eskemosegaards Allé 2, 3460 Birkerød

itudvalget@eskemosepark.dk

Ansvarlig for dens indhold er bestyrelsen ved den til enhver tid sidende formand