Mig og min nabo

"Mig og min nabo"

 Birkerød d. 7. juni 2024 


Dette projekt kører nu på 8. år og stadigvæk med stor succes Har du spørgsmål kan skrive til cafe@eskemosepark.dk, eller du kan ringe 21 64 32 56 (organisationsbestyrelsen)

mandag og torsdag mellem 19 og 20.


Hver tirsdag er der møde i denne gruppe.


Møderne foregår i bestyrelseslokalet på ejendomskontoret, mellem kl. 10 og 12


Alle beboere er meget velkomne.

Organisationsbestyrelsen byder på gratis kaffe, te og brød.


Nedenfor kan du se den historiske baggrund for projekt "Mig og min nabo"
På'Torsdagscafé-mødet '29.09.2016 blev det vedtaget, at oprette nogle ’interesse-netværk’.


I Eskemosepark er der beboere, som kunne have fælles interesser. Kan vi hjælpe hinanden?


Vi tænker os, at gennem helt uformelle netværk (telefon, e-mail) kunne man søge andre beboere om hjælp til at løse et specifikt problem.

I førsteomgang har Povl Budtz, Nørrevang 39 1.th, tilbudt at være ’tovholder’ i to interessenetvæk:  ’Foto og film’ og ’IT’.


’Tovholderen’ understreger, at han ved en lille smule om emnerne men på ingen måde er ekspert i de to områder og derfor ofte selv har brug for hjælp.


Er du med på idéen, så kontakt Povl Budtz på telefon 45815412 eller PEBudtz@webspeed.dk. Han vil så tage initiativ til at oprette telefon-/mail-lister over beboere, der kunne tænke sig at være med i et løst netværk for de to interesseområder.

Derefter vil han indkalde tilmeldte interessenter til et lille møde for at diskutere, hvordan et sådan netværk rent praktisk bedst organiseres for at være effektivt.


Måske kunne det hjælpe med at få noget i gang?

Med venlig hilsen,

Povl


Nedenfor kan i se indholdet i den folder/pjece som blev omdelt d. 14. april 2016

Den blev husstandsomdelt til alle, ligesom vi den dag ringede på hos nogle af jer for at få en lille snak med jer om projektet.

Folderen/pjesen kan dowloades via nedenstående link


Mig og min nabo folder


Herefter kan i melde jer til projektet.


Onsdag d. 8.juni kl. 19 - 21 gentager vi intro mødet, idet vi godt vil have lidt flere til at melde sig, så vi kan komme i gang med opgaverne.

Tirsdag d. 31. maj lagde vi nærmere info om det i jeres postkasser.


Mandag d. 6. juni omdelte vi Drikker din nabo te eller kaffe?


Vi vil gerne opfordre så mange som muligt til at deltage i den lille konkurrrence.


Onsdag d. 15. juni kl. 16 - 18 er der gruppeinterview på ejendomskontoret, for dem som har tilmeldt sig.

Husk derfor at tilmelde dig til Anita på 30 58 84 08 eller via ade@kab-bolig.dk eller via

mig-og-min-nabo@eskemosepark.dk


"Mig og min nabo"

Et beboerprojekt i Eskemosepark


Naboskab og trivsel er noget vi skaber sammen.


Din afdelingsbestyrelse i Eskemosepark har meldt afdelingen til at deltage i projekt ”Mig og min nabo”. Eskemosepark er én ud af tre deltagende afdelinger.


Med støtte fra Det Obelske Familiefond har KAB i 2016 igangsat dette treårige udviklingsprojekt, der skal sætte fokus på øget trivsel og psykisk sårbare i boligafdelingerne.


Projektet bygger på en filosofi om at jo bedre vi kender hinanden, des bedre kan vi passe på og hjælpe hinanden.


Formålet med projektet er:

-At øge trivslen blandt beboerne og forbedre naboskabet

-At forebygge konflikter og reducere antallet af klager

-At øge viden om psykisk sårbarhed og skabe større forståelse for forskellighed

At gøre det overskueligt og lettilgængeligt for beboerne at vide hvor de skal henvende sig, hvis de er bekymret for en nabos velbefindende.


Trivsel og viden

Mig og min nabo, består af et trivselsspor og et vidensspor.


Trivselssporet fokuserer på trivsel og naboskab. Blandt andet netværksskabende aktiviteter og et korps af frivillige, der sørger for at byde nye, såvel som nuværende beboere ind i fælleskabet.


Videnssporet fokusere på at skabe større forståelse for forskellighed og øget viden om psykisk sårbarhed. Til at støtte op om videnssporet har KAB blandt andet etableret et samarbejde med Socialt Udviklingscenter og Psykiatrifonden.


Hvem kan deltage?

Projektets arrangementer er åbent for alle og man bestemmer selv hvor ofte og hvor længe man har lyst til at deltage.


Som en del af projektet har vi brug for frivillige blandt afdelingens beboere. De frivillige opgaver består af følgende:


Afdelingsrepræsentanter; der har lyst til at tage et aktivt ansvar for at inddrage opgangene i deres afdeling, i fællesskabet.


Velkomstfrivillige; der har lyst til at tage imod nye beboere og fortælle dem om afdelingen og vise dem rundt.


Frivillige til aktivitets- og netværksskabende aktiviteter; som har lyst til at bygge nye initiativer op fra bunden og skabe rammerne for et godt naboskab. Der er blandt andet afsat penge til beboerstyrede budgetter, så afdelingen selv, har råderet over nogle af pengene.

 

Besøgsvenner; der har lyst til at kigge forbi en nabo og drikke en kop kaffe eller lave en ugentlig aftale om at handle ind sammen.


Hvor kan jeg henvende mig?

Hvis du har nogle spørgsmål til projektet eller har lyst til at høre lidt mere om de frivillige opgaver, så kan du kontakte følgende;


Bestyrelsesformand Bjarke Christensen på telefon 21 64 32 56 mandag og torsdag mellem 19:00 og 20:00 eller på mail mig-og-min-nabo@eskemosepark.dk


Bestyrelsessuppleant Anne Marie Hansen, personlig henvendelse på Nørrevang nr. 4. st. th. , mandag – torsdag mellem 13 og 15.


Driftsleder Helle Schliemann på mail mig-og-min-nabo@eskemosepark.dk eller kontakt dem på telefon 45 81 18 69 eller ved personlig henvendelse på Eskemosegårds Allé 2, mandag til fredag mellem 08:00 og 09:00.


Projektmedarbejder Louise Holm Abildgaard på telefon 30 58 84 08 eller på mail ade@kab-bolig.dk.


Du kan yderligere læse om projektet på KABs hjemmeside:

http://www.kab-bolig.dk/om-kab/projekter/mig-og-min-nabo.aspx