Sammenlægning

Birkerød d. 3. juli 2023


Sammenlægning af alle afdelinger


Dette arbejde gik i stå på grund af den daværende Corona epedimi. 

Vi arbejder pt. på at få arbejdet sat igang i sidste del af 2023


Følgegruppen består af:

Bjarke, Torben og Sanne fra organisationsbestyrelsen, Lone, Sussi og økonomiske teamchef Solvej Strømsted fra KAB samt beboer Egon Munk.


linket: enafdeling@eskemosepark.dk er lagt i dvale indtil vi får startet følgegruppen op igen i løbet af efteråret