Aktivitetsudvalg

Aktivitesudvalget

Sommerfest Sankt Hans aften 2022

Torsdag d. 23. juni kl. 18


Efter et par år uden aktiviteter, genoptager vi vores tradition med en sommerfest Sankt Hans aften.

Der bliver omdelt en indbydelse omkring 1. juni.


 

Aktivitetsudvalget har på organisationsbestyrelsens vegne fornøjelsen, at indbyde alle beboerne til denne traditionsaften, torsdag d. 23. juni fra kl. 18:00.

I må meget gerne tage en ven eller to med.


Eskemoseparks 75 kvm. store telt vil blive rejst bagved nr. 33.

Herfra har vi udsyn over engen, hvor kommunens Sankt Hans bål bliver tændt kl. ca. 21:30


Vi sætter vores borde-bænkesæt op hvor der er plads til minimum 60 personer.

For enden af det store telt sætter vi et mindre forplejningstelt op, hvor I kan forsyne jer med Øl, vin og vand.

Uden for det lille telt tænder vi op i vores grill, så I fra kl. 18 kan grille jeres medbragte mad. 


Vi sørger som sædvanlig for gratis øl, vin og vand. I skal være opmærksom på, at personer under 18 år ikke må drikke øl og vin i vores området.


Der vil være adgang til WC i bestyrelseslokalet på ejendomskontoret. 


På gensyn Sankt Hans aften

 

Medlemmer i udvalget:

Formålet med udvalget:

 

Bjarke

Formålet med dette udvalg er at skabe en større kontaktflade beboerne imellem. Dette sker evt. ved fastelavn, jule, sommerfest, og i det hele taget, når der er noget at fejre eller på anden måde og samles om.

Ønsker du at komme med gode ideer til aktivitetsudvalget, eller endog deltage i udvalget, kan vi kontaktes her