Generalforsamling 2015

Onsdag d. 27. maj kl. 19

 

Generalforsamling 27. maj 2014

Birkerød d. 2. juni 2014

 

Til beboerne

 

Bestyrelse

På generalforsamlingen d. 27. maj skete der en enkelt ændring, idet bestyrelsessuppleant Ove Rau ikke ønskede genvalg. Natascha Rye Jensen Nørrevang 12 1. th. blev nyvalg som suppleant til bestyrelsen.

 

Husorden og Råderet

De af bestyrelsen foreslåede ændringer til husordnen og råderetskataloget blev vedtaget.

 

Disse ændringer er blevet skrevet ind i husordnen og råderetskataloget, og er gældende med omgående virkning. De komplette nye eksemplarer, af husorden og råderetskatalog, kan downloades via www.eskemosepark.dk, eller afhentes på ejendomskontoret.

 

Nedenfor står den tekst som blev vedtaget på generalforsamling:

 

Husorden:

 

Nedenstående er derfor blevet indføjet i afsnittet om altaner

 

  1. Altankasser, blomsterkrukker m.v.

Der må ikke stå altankasser, blomsterkrukker m.v. oven på kanten som ikke er fastgjort til murværket. Med murværket forstås murstenene, det vil sige de må ikke være fastgjort til betonen, idet der ikke må bores i betonen

Hvis man har hængt altankasser m.v. ud over altankanten, skal de være fastgjort på en sådan måde, at de ikke beskadiger nogen del af bygningen, ligesom det efterfølgende skal synes og godkendes af ejendomskontoret

  1. Vanding og rensning af altankasser m.v.

Når man bor på 1. sal skal man tænke på, at der en underbo som kan få vand og div. affald ned til sig. Dette er i sig selv ikke særlig rart, og vi skal derfor henstille til, at det bliver gjort på en sådan måde, at det ikke skaber gener for underboen

 

 

Trykflasker

 

Opbevarer du trykflasker i hjemmet, pulterrum eller garagen på mere end 0,5 kgskal du skilte med det på din entredør, pulterrumsdør/garagedør.

Piktogrammet TRYKFLASKER kan afhentes på ejendomskontoret uden beregning.

 

 

Råderetskatalog:

 

Nedenstående tekst er blevet indføjet i afsnittet omkring paraboler

 

  1. Boligorganisationen kan også nægte opsætning af antenne eller parabol, hvis du via internettet kan streame det pågældende tv - eller radioprogram

 

  1. Hvis ejendommen kan modtage programpakker, fra den udbyder som leverer signalet til vort hybridnets forbindelse, findes der yderligere et alternativ:

 Du kan leje en såkaldt boks (en dekoder) hos udbyderen og ad den vej

 modtage mange flere tv-programmer

 

  1. Hvis du via telefonstikket fra en udbyder har mulighed for at se eller høre de ønskede kanaler

 

 

Referatet fra generalforsamlingen kan downloades via www.eskemosepark.dk, eller afhentes på ejendomskontoret, fra og med d. 10. juni.

 

 

Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

 

 

Bjarke Jul Christensen

Formand

-------------------------------------------------------------------

Referater fra generalforsamlinger samt

bestyrelsens årsberetninger

kan læses nedenfor, ved at klikke på linket.

Da de kun kan læses i PDF format,

kræver det man har installeret Adobe Reader
 

 

 

 

Referat af generalforsamling 2014

Bestyrelsens beretning 2013-14

Referat af generalforsamling 2013

Bestyrelsens beretning 2012-13

Referat af generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning 2011-12

Referat af generalforsamling 2011

Bestyrelsens beretning 2010-11

Referat af generalforsamling 2010

Bestyrelsens beretning 2009-10

Referat af generalforsamling 2009

Bestyrelsens beretning 2008-09

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelsboligforeningen Eskemosepark * Eskemosegårds Allé 2 * 3460 Birkerød

Kontortid mandag og torsdag kl. 19-20 på 21 64 32 56

e-mail bestyrelse(a)eskemosepark.dk * www.eskemosepark.dk