Velkommen til Andelsboligforeningen Eskemoseparks hjemmeside

 

Bestyrelsen har på deres møde d. 13. marts 2014 besluttet, at nedsætte et Grønt Miljø udvalg, på opfordring af Anne-Sophie Hjort

 

Anne-Sophies oplæg til dette udvalg er:

1. Energibesparelse, herunder isolering og besparelse på fællesvaskeri /el og vand)

2. Håndtering af affald med henhold til blandt andet, at øge mængden af affald til genbrug til genbrug. jvnf. regeringens ressourcestrategi

 

Andre ting kan selvfølgelig komme på tale

 

Birkerød d.14. august 2014

 

Dette udvalg har hold deres første møde d. 13. august

 

 

Referat af møde i Grønt miljøudvalget i Nørrevang 13.8.2014

 

1.    Ladestandere til el-biler

Curt har indhentet tilbud fra Clever. Tilbuddet dækker 4 ladere og er på ca. 94.000 kr

Curt undersøger hos KAB hvordan det kan finansieres og hvad det vil koste. Forslaget fremlægges som orientering på Budgetmødet d. 8.9.14.

Det skal sættes på som et orienteringspunkt.

 

2. Vaskeri

Curt har nye tal fra Bettina, KAB, over priser på vaskekort og priser på forbrugsafregning via direkte indberetninger til KAB.

Vi vil gerne komme nærmere en afdækning af hvor meget vi faktisk bruger pr. Lejlighed til vaskeri. Curt taler med Bettina om dette.

Vi vælger ikke at bringe spørgsmålet vedr. Forbrugsafregning op på Budgetmødet d. 8.9. Vi arbejder videre med at forberede denne diskussion til senere generalforsamlinger.

 

3. Affaldssortering

Stig vil gerne deltage i denne diskussion. Vi inviterer ham til at deltage på næste møde.

Det er et stort problem at mange skal gå meget langt med affald der ikke er husholdningsaffald.

Ideelt burde der være lokale containere til fx plast, metal og husholdningsaffald. Dette vil kræve at kommunens skraldeafhentning er indrettet til at hente dette skrald.

Hvilken storskraldsordning findes i kommunen?

Sie taler med formanden for Miljø og Teknikudvalget i kommunen.

 

4. Evt.

Curt opfordrer alle til at lægge hovedet i blød mht nye ideer vi kan arbejde med.

 

Næste møde:

Tirsdag d, 23.9 kl. 16.

 

 

 

 

Medlemmer af udvalget er

Formålet med dette udvalg er, at finde besparelser til gavn for miljøet

Anne-Sophie Hjort

Curt, Natascha

og Lene Linnemann

Tovholder

 

Ønsker du at komme med gode ideer til Grønt miljø udvalget og eventuelt deltage i deres arbejde, kan vi kontaktes via nedenstående links

 

grøntmiljø

 

Andelsboligforeningen Eskemosepark * Eskemosegårds Allé 2 * 3460 Birkerød

Kontortid mandag og torsdag kl. 19-20 på 21 64 32 56

 e-mail: bestyrelse(a)eskemosepark.dk  *  www.eskemosepark.dk